239 89 46   მოგვწერეთ
 
 
სტატისტიკური ცნობარი

ჯანმრთელობის დაცვა საქართველოში


      განსაზღვრებების და მაჩვენებლების ლექსიკონი

      მოზარდთა და ახალგაზრდების ჯანმრთელობა საქართველოში


     მოკლე სტატისტიკური მიმოხილვა


 

      სტატისტიკური ცნობარი 2013 (წინასწარი)  

     სტატისტიკური ცნობარი 2012    /    გადმოწერეთ

სტატისტიკური ცნობარი 2011    /    გადმოწერეთ

სტატისტიკური ცნობარი 2010    /    გადმოწერეთ

სტატისტიკური ცნობარი 2009    /    გადმოწერეთ

სტატისტიკური ცნობარი 2008    /    გადმოწერეთ


ჯანმრთელობის დაცვა საქართველოში. შედარება ევროპის რეგიონის ქვეყნებთან

სტატისტიკური ცნობარი “ჯანმრთელობის დაცვა საქართველოში” შედგენილია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემთა ბაზის “ჯანმრთელობა ყველასათვის” და დარგობრივი სტატისტიკური ანგარიშების საფუძველზე. ცნობარში წარმოდგენილია მონაცემები საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობის და ასაკობრივ-სქესობრივი შემადგენლობის, შობადობის, მოკვდაობის და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. მაჩვენებლების გაანგარიშებისას გამოყენებულია გაეროს და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდირებული მეთოდოლოგია, რაც განაპირობებს საქართველოს მაჩვენებლების შედარებითობას სხვა ქვეყნების მაჩვენებლებთან. 

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
© NCDC.GE 2012   Created By VISUAL STUDIO