239 89 46   მოგვწერეთ
 
 

კიბოს რეგისტრის ფორმა–პილოტური

აუტოფსიური მასალის ლაბორატორიული კვლევის მოთხოვნის ფორმა (A)

გარემოს ობიექტების ლაბორატორიული კვლევის მოთხოვნის ფორმა (E-ჯგუფური.)

გარემოს ობიექტის  ლაბორატორიული კვლევის მოთხოვნის ფორმა (E-ინდივიდ.)

გარემოს ობიექტის  ლაბორატორიული კვლევის მოთხოვნის ფორმა (E-კლინიკ.)

ჯგუფური შემთხვევების ლაბორატორიული კვლევის მოთხოვნის ფორმა (H-ჯგუფური)

მიკრობიოლოგიური კვლევის შედეგები

მიკროორგანიზმთა კულტურის კვლევის მოთხოვნის ფორმა (C)

სეროლოგიური კვლევის შედეგი

შემთხვევის ლაბორატორიული კვლევის მოთხოვნის ფორმა (H-ინდივიდ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
© NCDC.GE 2012   Created By VISUAL STUDIO