239 89 46   მოგვწერეთ
 
 

ყურადღება!

 საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემის მოდულებში და საანგარიშგებო ფორმებში გამოიყენება  ICD 10-ის 2010 წლის ვერსია, რომელიც ხელმისაწვდომია ელექტრონული ჯანდაცვის პორტალზე:

 http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Default.aspx


ავადმყოფობათა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების საერთა­შო­რისო სტატისტიკური კლასიფიკაცია ICD10 (ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 1996-2012 წლების ოფიციალური ცვლილებებით)

ტომი 1
 
ტომი 2 (სახელმღვანელო ინსტრუქციები)

 


 

 

 

 


 

 

ასკ–10 სასწავლო მოდულები (Training Modules)  

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
© NCDC.GE 2012   Created By VISUAL STUDIO